Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jíkev (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 071
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Sdruž.nez.kand. pro obec Jíkev 3 43 % 378 35 % 9
Sdruž.nezáv.kand. 1 14 % 194 18 % 9
Sdruž.nezáv.kand. obce Jíkev 1 14 % 214 20 % 9
Ženy pro rozvoj Jíkve 2 29 % 285 27 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nez.kand. pro obec Jíkev 5
Sdruž.nezáv.kand. 1
Ženy pro rozvoj Jíkve 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Sdruž.nez.kand. pro obec Jíkev 4 57 %
Sdruž.nezáv.kand. 0 00 %
Sdruž.nezáv.kand. obce Jíkev 1 14 %
Ženy pro rozvoj Jíkve 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.