Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jiřice (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 322
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Carvová Jana 1 14 % 46 14 % 1
Cibulka Miloslav 1 14 % 46 14 % 1
Dvořák Martin 1 14 % 46 14 % 1
Otta Marek 1 14 % 46 14 % 1
Stránský Ladislav 1 14 % 46 14 % 1
Šáfr Miloš 1 14 % 46 14 % 1
Vaněček Petr 1 14 % 46 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Carvová Jana 1
Cibulka Miloslav 1
Dvořák Martin 1
Otta Marek 1
Stránský Ladislav 1
Šáfr Miloš 1
Vaněček Petr 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Carvová Jana 1 14 %
Cibulka Miloslav 1 14 %
Dvořák Martin 1 14 %
Otta Marek 1 14 %
Stránský Ladislav 1 14 %
Šáfr Miloš 1 14 %
Vaněček Petr 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.