Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jizbice (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 108
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Eva Pacltová, NK 1 14 % 171 15 % 1
Hana Ouředníková, NK 1 14 % 138 12 % 1
Ing. Josef Nechvíl, NK 0 00 % 82 07 % 1
Karel Hanuš, NK 1 14 % 145 13 % 1
Libor Kouřík, NK 1 14 % 142 13 % 1
Libor Kubeš, NK 1 14 % 147 13 % 1
Libuše Rychetská, NK 1 14 % 89 08 % 1
Ondřej Zdobinský, NK 0 00 % 72 06 % 1
Pavel Mejzr, NK 1 14 % 122 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Eva Pacltová, NK 1
Hana Ouředníková, NK 1
Karel Hanuš, NK 1
Libor Kouřík, NK 1
Libor Kubeš, NK 1
Libuše Rychetská, NK 1
Pavel Mejzr, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Eva Pacltová, NK 2 29 %
Hana Ouředníková, NK 1 14 %
Ing. Josef Nechvíl, NK 0 00 %
Karel Hanuš, NK 1 14 %
Libor Kouřík, NK 1 14 %
Libor Kubeš, NK 2 29 %
Libuše Rychetská, NK 0 00 %
Ondřej Zdobinský, NK 0 00 %
Pavel Mejzr, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.