Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kostomlátky (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 038
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Občanská demokratická strana 0 00 % 99 10 % 3
Sdruž.nezáv.kand. I. 6 67 % 612 59 % 7
SDRUŽ.NEZÁVISL:KANDIDÁTŮ II 3 33 % 327 32 % 6

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand. I. 7
SDRUŽ.NEZÁVISL:KANDIDÁTŮ II 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Občanská demokratická strana 0 00 %
Sdruž.nezáv.kand. I. 7 78 %
SDRUŽ.NEZÁVISL:KANDIDÁTŮ II 2 22 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.