Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kostomlaty nad Labem (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 10 006
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Občanská demokratická strana 3 20 % 2 072 21 % 15
SDRUŽ. KOSTOMLATSKO 4 27 % 2 926 29 % 15
SNK - Nezávislí 3 20 % 1 769 18 % 13
Str. pro otevřenou společnost 0 00 % 204 02 % 2
TOP 09 5 33 % 3 035 30 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Občanská demokratická strana 2
SDRUŽ. KOSTOMLATSKO 5
SNK - Nezávislí 2
TOP 09 6

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Občanská demokratická strana 3 20 %
SDRUŽ. KOSTOMLATSKO 5 33 %
SNK - Nezávislí 1 07 %
Str. pro otevřenou společnost 0 00 %
TOP 09 6 40 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.