Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Košík (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 626
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Buryan Josef 1 14 % 91 15 % 1
Buryan Petr 1 14 % 90 14 % 1
Csók Štefan 1 14 % 82 13 % 1
Kříž Miroslav 1 14 % 85 14 % 1
Kutmon Luděk 1 14 % 110 18 % 1
Nováková Eliška 1 14 % 86 14 % 1
Procházková Martina 1 14 % 82 13 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Buryan Josef 1
Buryan Petr 1
Csók Štefan 1
Kříž Miroslav 1
Kutmon Luděk 1
Nováková Eliška 1
Procházková Martina 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Buryan Josef 1 14 %
Buryan Petr 1 14 %
Csók Štefan 0 00 %
Kříž Miroslav 1 14 %
Kutmon Luděk 2 29 %
Nováková Eliška 1 14 %
Procházková Martina 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.