Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kouty (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 658
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 % 50 08 % 1
Ing.Helena Rybářová, NK 1 14 % 89 14 % 1
Občanská demokratická strana 2 29 % 149 23 % 2
Sdruž.nezáv.kand. 4 57 % 370 56 % 7

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing.Helena Rybářová, NK 1
Občanská demokratická strana 2
Sdruž.nezáv.kand. 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
Ing.Helena Rybářová, NK 0 00 %
Občanská demokratická strana 0 00 %
Sdruž.nezáv.kand. 7 1.00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.