Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Libice nad Cidlinou (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 8 119
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Občanská demokratická strana 3 20 % 1 791 22 % 15
Sdruž.nezáv.kand. 6 40 % 2 968 37 % 15
Sdružení spolků Libice n.C. 6 40 % 3 360 41 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand. 6
Sdružení spolků Libice n.C. 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Občanská demokratická strana 2 13 %
Sdruž.nezáv.kand. 6 40 %
Sdružení spolků Libice n.C. 7 47 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.