Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Loučeň (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 5 703
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 2 18 % 1 005 18 % 5
Občanská demokratická strana 2 18 % 1 400 25 % 7
Sdruž.nezáv.kand. Loučeň 7 64 % 3 298 58 % 11

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 1
Občanská demokratická strana 2
Sdruž.nezáv.kand. Loučeň 8

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
Občanská demokratická strana 1 09 %
Sdruž.nezáv.kand. Loučeň 10 91 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.