Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Nový Dvůr (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 145
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bc.Martin Macoun, NK 1 14 % 23 16 % 1
Hana Syřišťová, NK 1 14 % 16 11 % 1
Josef Bárta, NK 1 14 % 18 12 % 1
Libor Suchánek, NK 1 14 % 20 14 % 1
Lubor Skořepa, NK 1 14 % 24 17 % 1
Monika Sedláčková, NK 1 14 % 22 15 % 1
Šárka Pivcová, NK 1 14 % 22 15 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bc.Martin Macoun, NK 1
Hana Syřišťová, NK 1
Josef Bárta, NK 1
Libor Suchánek, NK 1
Lubor Skořepa, NK 1
Monika Sedláčková, NK 1
Šárka Pivcová, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bc.Martin Macoun, NK 2 29 %
Hana Syřišťová, NK 0 00 %
Josef Bárta, NK 0 00 %
Libor Suchánek, NK 1 14 %
Lubor Skořepa, NK 2 29 %
Monika Sedláčková, NK 1 14 %
Šárka Pivcová, NK 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.