Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Písty (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 248
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
NAŠE PÍSTY 7 1.00 % 1 187 95 % 9
Pístecký nezáv. kandidát 0 00 % 33 03 % 1
Za občany obce Písty 0 00 % 28 02 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
NAŠE PÍSTY 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
NAŠE PÍSTY 7 1.00 %
Pístecký nezáv. kandidát 0 00 %
Za občany obce Písty 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.