Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Sadská (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 16 958
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 2 13 % 2 028 12 % 15
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 3 20 % 3 922 23 % 15
Občanská demokratická strana 6 40 % 6 156 36 % 15
SNK Naděje pro město Sadská 3 20 % 2 988 18 % 15
Strana zelených 1 07 % 1 864 11 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2
Občanská demokratická strana 12
SNK Naděje pro město Sadská 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 4 27 %
Občanská demokratická strana 9 60 %
SNK Naděje pro město Sadská 2 13 %
Strana zelených 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.