Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Senice (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 451
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Eva Nechvílová, NK 1 20 % 81 18 % 1
Jan Říha, NK 1 20 % 52 12 % 1
Jiří Koudelka, NK 1 20 % 74 16 % 1
Josef Chytil, NK 0 00 % 32 07 % 1
MUDr. Zdeněk Podlesný, NK 1 20 % 86 19 % 1
Radka Machková, NK 0 00 % 36 08 % 1
Václav NOVÁK, NK 1 20 % 90 20 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Eva Nechvílová, NK 1
Jan Říha, NK 1
Jiří Koudelka, NK 1
MUDr. Zdeněk Podlesný, NK 1
Václav NOVÁK, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Eva Nechvílová, NK 1 20 %
Jan Říha, NK 0 00 %
Jiří Koudelka, NK 1 20 %
Josef Chytil, NK 0 00 %
MUDr. Zdeněk Podlesný, NK 1 20 %
Radka Machková, NK 0 00 %
Václav NOVÁK, NK 2 40 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.