Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Sloveč (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 853
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 % 29 02 % 2
NEZÁVISLÍ II. 2 29 % 652 35 % 8
Sdruž.nezáv.kand.Sloveč 5 71 % 1 172 63 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand.Sloveč 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
NEZÁVISLÍ II. 1 14 %
Sdruž.nezáv.kand.Sloveč 6 86 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.