Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Sokoleč (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 906
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Boumová Jana 1 14 % 244 13 % 1
Holan Petr 1 14 % 267 14 % 1
Junková Eva 1 14 % 185 10 % 1
Melezinek Roman 1 14 % 211 11 % 1
Mráz Jiří 1 14 % 275 14 % 1
Polák Oldřich 0 00 % 102 05 % 1
Řehák Miloslav 1 14 % 191 10 % 1
Řehák Petr 0 00 % 144 08 % 1
Sipajda Marián Ing. 1 14 % 287 15 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Boumová Jana 1
Holan Petr 1
Junková Eva 1
Melezinek Roman 1
Mráz Jiří 1
Řehák Miloslav 1
Sipajda Marián Ing. 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Boumová Jana 1 14 %
Holan Petr 2 29 %
Junková Eva 0 00 %
Melezinek Roman 0 00 %
Mráz Jiří 2 29 %
Polák Oldřich 0 00 %
Řehák Miloslav 0 00 %
Řehák Petr 0 00 %
Sipajda Marián Ing. 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.