Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Stará Lysá (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 906
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
NK 0 00 % 91 05 % 1
Občanská demokratická strana 1 14 % 300 16 % 7
Sdruž.nezáv.kand.č. 1 3 43 % 673 35 % 7
Sdruž.nezáv.kand.č. 2 3 43 % 558 29 % 7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 0 00 % 110 06 % 7
TOP 09 0 00 % 174 09 % 7

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
NK 1
Sdruž.nezáv.kand.č. 1 4
Sdruž.nezáv.kand.č. 2 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
NK 0 00 %
Občanská demokratická strana 0 00 %
Sdruž.nezáv.kand.č. 1 4 57 %
Sdruž.nezáv.kand.č. 2 3 43 %
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 0 00 %
TOP 09 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.