Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Starý Vestec (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 498
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bohuslav Zdeněk 1 11 % 53 11 % 1
Bohuslavová Jindřiška 1 11 % 58 12 % 1
Lambert Jiří 1 11 % 56 11 % 1
Moc Zdeněk Ing. 1 11 % 59 12 % 1
Neček Stanislav 1 11 % 55 11 % 1
Novotný Jaroslav 1 11 % 53 11 % 1
Rychetský Miloš 1 11 % 50 10 % 1
Svobodová Božena 1 11 % 61 12 % 1
Veselý Jaroslav 1 11 % 53 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bohuslav Zdeněk 1
Bohuslavová Jindřiška 1
Lambert Jiří 1
Moc Zdeněk Ing. 1
Neček Stanislav 1
Novotný Jaroslav 1
Rychetský Miloš 1
Svobodová Božena 1
Veselý Jaroslav 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bohuslav Zdeněk 1 11 %
Bohuslavová Jindřiška 1 11 %
Lambert Jiří 1 11 %
Moc Zdeněk Ing. 1 11 %
Neček Stanislav 1 11 %
Novotný Jaroslav 1 11 %
Rychetský Miloš 0 00 %
Svobodová Božena 2 22 %
Veselý Jaroslav 1 11 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.