Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Vestec (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 574
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Občanská demokratická strana 0 00 % 131 08 % 7
Sdruž.nezáv.kand. 3 33 % 520 33 % 9
Sdružení žen 1 11 % 182 12 % 9
Za spokojeněj. život ve Vestci 1 11 % 145 09 % 8
Za Vestec slušnější a spokoj. 4 44 % 596 38 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand. 5
Za Vestec slušnější a spokoj. 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Občanská demokratická strana 0 00 %
Sdruž.nezáv.kand. 4 44 %
Sdružení žen 0 00 %
Za spokojeněj. život ve Vestci 0 00 %
Za Vestec slušnější a spokoj. 5 56 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.