Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Vlkov pod Oškobrhem (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 297
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Eduard Baumgartner, NK 1 20 % 56 19 % 1
František Beitler, NK 1 20 % 32 11 % 1
František Poborský, NK 0 00 % 26 09 % 1
Jan Ouředníček, NK 0 00 % 29 10 % 1
Josef Ouředníček, NK 0 00 % 9 03 % 1
Kateřina Nevoralová, NK 1 20 % 56 19 % 1
Tereza Šrámková, NK 0 00 % 11 04 % 1
Václav Fiala, NK 1 20 % 36 12 % 1
Vladimíra Bartůňková, NK 1 20 % 42 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Eduard Baumgartner, NK 1
František Beitler, NK 1
Kateřina Nevoralová, NK 1
Václav Fiala, NK 1
Vladimíra Bartůňková, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Eduard Baumgartner, NK 2 40 %
František Beitler, NK 0 00 %
František Poborský, NK 0 00 %
Jan Ouředníček, NK 0 00 %
Josef Ouředníček, NK 0 00 %
Kateřina Nevoralová, NK 2 40 %
Tereza Šrámková, NK 0 00 %
Václav Fiala, NK 0 00 %
Vladimíra Bartůňková, NK 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.