Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Všechlapy (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 307
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 8

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
František Bendl, NK 1 14 % 152 12 % 1
Helena Vaňková, NK 1 14 % 167 13 % 1
Josef Buřič, NK 0 00 % 83 06 % 1
Josef Procházka, NK 1 14 % 188 14 % 1
Michaela Veselá, NK 1 14 % 167 13 % 1
Miroslav Šnejdar, NK 1 14 % 236 18 % 1
Radek Rozvoral, NK 1 14 % 159 12 % 1
Václav Vávra, NK 1 14 % 155 12 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
František Bendl, NK 1
Helena Vaňková, NK 1
Josef Procházka, NK 1
Michaela Veselá, NK 1
Miroslav Šnejdar, NK 1
Radek Rozvoral, NK 1
Václav Vávra, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
František Bendl, NK 0 00 %
Helena Vaňková, NK 1 14 %
Josef Buřič, NK 0 00 %
Josef Procházka, NK 1 14 %
Michaela Veselá, NK 1 14 %
Miroslav Šnejdar, NK 3 43 %
Radek Rozvoral, NK 1 14 %
Václav Vávra, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.