Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Zbožíčko (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 593
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 10

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
František Novák, NK 1 14 % 42 07 % 1
Jana Elišková, NK 1 14 % 81 14 % 1
Mária Drieňová, NK 0 00 % 31 05 % 1
Mgr.Vlasta Stránská, NK 1 14 % 87 15 % 1
Miloslav Pozník, NK 1 14 % 77 13 % 1
Miloslava Krmenčíková, NK 0 00 % 38 06 % 1
Petr Drieň, NK 1 14 % 54 09 % 1
Vanda Nováková, DiS., NK 0 00 % 35 06 % 1
Vlasta Krtilová, NK 1 14 % 81 14 % 1
Zdeněk Svačina, NK 1 14 % 67 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
František Novák, NK 1
Jana Elišková, NK 1
Mgr.Vlasta Stránská, NK 1
Miloslav Pozník, NK 1
Petr Drieň, NK 1
Vlasta Krtilová, NK 1
Zdeněk Svačina, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
František Novák, NK 0 00 %
Jana Elišková, NK 2 29 %
Mária Drieňová, NK 0 00 %
Mgr.Vlasta Stránská, NK 2 29 %
Miloslav Pozník, NK 1 14 %
Miloslava Krmenčíková, NK 0 00 %
Petr Drieň, NK 0 00 %
Vanda Nováková, DiS., NK 0 00 %
Vlasta Krtilová, NK 2 29 %
Zdeněk Svačina, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.