Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Žitovlice (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 383
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Kaňka Jaroslav 1 20 % 75 20 % 1
Kmochová Hana 1 20 % 70 18 % 1
Kříž Josef Ing. 1 20 % 63 16 % 1
Malý Jiří 1 20 % 76 20 % 1
Staníček Roman 1 20 % 70 18 % 1
Štaflová Monika 0 00 % 29 08 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Kaňka Jaroslav 1
Kmochová Hana 1
Kříž Josef Ing. 1
Malý Jiří 1
Staníček Roman 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Kaňka Jaroslav 1 20 %
Kmochová Hana 1 20 %
Kříž Josef Ing. 0 00 %
Malý Jiří 2 40 %
Staníček Roman 1 20 %
Štaflová Monika 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.