Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Hořany 

Kandidátní listina

Město: Hořany
Strana: Sdruž.nezáv.kand.
Strana hlasů: 280
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 7
Průměr na kandidáta: 40,00
Hlasů na přeskok 10 %: 44
Hlasů na přeskok 5 %: 42
Hlasů na přeskok 0 %: 40

Pořadí na KL Kandidát Hlasy 10 %5 %0 %
M/N10 %5 %M/N0 %M/N
1. Jouza František 45 M P M P M P
2. Krejčí Irena 39 M   M   M  
3. Frumarová Anděla 42 M   M P M P
4. Zedník Vladimír 32 M   M   M  
5. Procházková Jitka 48 M P M P M P
6. Čepička Miroslav 43 M   M P M P
7. Krepuš Anton 31            

Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.